11/04-17/04

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

18:15/ TOTEM

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / BACK TO BLACK

18:15 / ΧΟΡΕ/ΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΚΕΤ

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / TOTEM

18:15 / TOTEM

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / BACK TO BLACK

18:15 / TOTEM

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / BACK TO BLACK

19:00 / ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / TOTEM

19:00 / OIKODOMOI

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / TOTEM

18:15 / ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΚΕΤ

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 /  TOTEM

11/04-17/04

Πέμπτη

18:15/ TOTEM

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / BACK TO BLACK

Παρασκευή

18:15 / ΧΟΡΕ/ΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΚΕΤ

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / TOTEM

Σάββατο

18:15 / TOTEM

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / BACK TO BLACK

Κυριακή

18:15 / TOTEM

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / BACK TO BLACK

Δευτέρα

19:00 / ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / TOTEM

Τρίτη

19:00 / OIKODOMOI

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 / TOTEM

Τετάρτη

18:15 / ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΚΕΤ

20:00 / BACK TO BLACK

22:00 /  TOTEM

Διεύθυνση

Design by Goodwebs.

Back to top Top