16/05-22/05

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

18:00 / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

20:00 / ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

18:00 /ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

19:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
21:45 / ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ

18:00 / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

20:00 / ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

16:30 /BELKI SIBE
18:00 /ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

19:30/ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

18:00 / ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
19:30 / ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

21:45 / STOP MAKING SENSE

18:00 / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

20:00 //ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

18:00 / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

20:00 / ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

16/05-22/05

Πέμπτη

18:00 / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

20:00 / ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

Παρασκευή

18:00 /ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

19:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
21:45 / ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ

Σάββατο

18:00 / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

20:00 / ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

Κυριακή

16:30 /BELKI SIBE
18:00 /ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

19:30/ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

Δευτέρα

18:00 / ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
19:30 / ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

21:45 / STOP MAKING SENSE

Τρίτη

18:00 / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

20:00 //ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

Τετάρτη

18:00 / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ

20:00 / ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

21:30 /ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

Διεύθυνση

Design by Goodwebs.

Back to top Top