09/07

21:00 Ίκαρος και Δαίδαλος
22:20 Digger

10/07

21:00 Ο γάιδαρος, ο εραστής μου κι εγώ
22:40 Αγέλη προβάτων

11/07

21:00 Σώσε το δέντρο
22: 20 Χειρότερος άνθρωπος του κόσμου

12/07 

20:50 A Chiara
22:50 Ο Αντικαταστάτης